top of page
Nurse Talking to Patient

Athena Fine Care

Bảo hiểm cho sức khỏe của bạn & gia đình

About

Về chúng tôi

Athena Fine Care là chương trình bảo hiểm sức khỏe độc quyền, được bảo lãnh và quản lý bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Toàn cầu Athena.

 

Với sự đúc kết từ hơn 30 năm kinh nghiệm, Athena Global Consulting mang đến những giải pháp chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế cho các khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi đã thiết kế và hoàn thiện giải pháp bảo hiểm tối ưu nhất với mức chi phí bỏ ra thấp nhất.

 

Thế mạnh của Athena Global Consulting nằm ở sự đa dạng danh mục đầu tư. Tất cả khách hàng của chúng tôi là một thể thống nhất. Và cùng nhau, chúng ta phát triển càng mạnh mẽ hơn.

Tính năng chính

vector age.jpg
vector kid3.png
vector payment 1.jpg
vector benefit.png
vector cash.jpg

Từ 1 tuổi

Trẻ em có thể tham gia một mình

Không có khoản đồng thanh toán

Bảo hiểm cao

Thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân Nội trú và Ngoại trú

Bệnh viện

Đây là danh sách không đầy đủ của các bệnh viện công nhận bảo hiểm sức khỏe của chúng tôi

LOGO fvh.jpg
logo columbia asia.png
LOGO VINMEC.png
LOGO aih.png
logo viet phap.png
logo victoria.jpg
logo hoan my.png
logo cih.png
bottom of page